Informacje o spółce

Informacje o spółce

Statut znajduje się z załączniku.

Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie sp. z o.o. 
Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tel. +48 12 278 74 75
www.kopalnia.pl/kopalnia-soli-wieliczka-wsparcie

Kopalnia Soli "Wieliczka" Turystyka sp. z o.o. 
Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
+48 12 278 73 75
www.kopalnia.pl 


Kopalnia Soli „Wieliczka” Mice & Health sp. z o.o.
Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tel. +48 12 278 71 11

Biuletyn Informacji Publicznej Kopalni Soli „Wieliczka" S.A. prezentuje działalność Kopalni Soli „Wieliczka" S.A., wiodącej spółki w grupie kapitałowej kopalni. Zawarte w BIP informacje zostały pogrupowane tematycznie i umieszczone po lewej stronie w menu przedmiotowym.

Podstawowe informacje

Unikatowy zabytek

Kopalnia Soli „Wieliczka S.A. jest spółką Skarbu Państwa, dla której organem założycielskim jest Minister Skarbu Państwa. W skład przedsiębiorstwa wchodzi kopalnia głębinowa w Wieliczce oraz zlikwidowana kopalnia otworowa w Baryczy.  

Obecnie w wielickiej kopalni nie prowadzi się eksploatacji złoża soli (w 1996 r. zakończono eksploatację złoża w Wieliczce, a dwa lata później eksploatację otworową w Baryczy). 

Kopalnia Soli „Wieliczka” jest unikatowym w skali świata miejscem. W 1976 r. kopalnia została wpisana do rejestru zabytków, a w 1978 r. na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. 

Obiektem zlokalizowanym w ramach złoża i podlegającym szczególnej ochronie jest rezerwat przyrody nieożywionej „Groty Kryształowe”. Z dniem 6 czerwca 1997 r. ochroną prawną objęto także 40 stanowisk przyrody nieożywionej, znajdujących się na trzech pierwszych poziomach kopalni. 

Wielowiekowa eksploatacja górnicza sprawiła, że pod Wieliczką powstało 2390 komór i  245 km chodników - usytuowanych na 9 zasadniczych poziomach i kilku międzypoziomach.  

 Zobowiązanie do ochrony

Od wielu lat kopalnia prowadzi proces zabezpieczania wyrobisk, wynikający z konieczności zachowania wchodzących w skład obiektu wyrobisk zabytkowych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w zakresie ochrony zabytków. Prowadzone działania mają na celu zachowanie bezcennego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń

Szeroko rozumiane zabezpieczanie obejmuje także likwidację wyrobisk zlokalizowanych poza obszarem wpisu kopalni do rejestru zabytków. Jest to działanie wymagane przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego. Prowadzi ono do ograniczenia zagrożeń naturalnych w pozostałej zabytkowej części kopalni, a także do zmniejszenia negatywnego oddziaływania istniejących w tym rejonie pustek poeksploatacyjnych na powierzchnię terenu.

Głównym źródłem finansowania procesu zabezpieczania  jest dotacja budżetowa, którą od roku 2021 kopalnia będzie otrzymywała na mocy ustawy z dnia 27 listopada 2020 r.  o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów z dnia 30 sierpnia 2013 r. Dotacja ta stanowi pomoc publiczną.

Obok zobowiązania do ochrony zabytku do głównych przyczyn prowadzenia w obrębie kopalni prac należy zaliczyć również konieczność:

  • ochrony powierzchni przed wystąpieniem deformacji nieciągłych, w szczególności w silnie zurbanizowanym obszarze miejskim Wieliczki,
  • ograniczenia zagrożeń naturalnych,  
  • optymalizacji struktury wyrobisk kopalni przewidzianych do zachowania oraz potrzeba poszerzania obszaru udostępnianych wyrobisk,
  • obniżenia kosztów utrzymania ruchu kopalni.

Obok zabezpieczania drugim ważnym zadaniem Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. jest udostępnianie zabytkowych podziemi społeczeństwu. Realizowane jest ono poprzez zapewnianie możliwości zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka”. Informacje o udostępnianych trasach znajdują się na stronach: www.kopalniawieliczka.eu i www.kopalnia.pl    

 

Schemat znajduje się w załączniku.

Statut znajduje się z załączniku.