Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja dotyczy podmiotowej strony BIP KSW S.A. 

Informacje zostały zawarte w menu przedmiotowym umieszczonym po lewej stronie, podzielonym na grupy tematyczne. Po kliknięciu na wybraną grupę rozwija się lista dostępnych podrozdziałów.

W niniejszym biuletynie oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie znajdują się również informacje dołączone w postaci odrębnych plików tekstowych lub graficznych. 

Ilekroć w niniejszej instrukcji i na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznych Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. używa się skrótów, rozumie się przez nie:

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP KSW S.A. - Biuletyn Informacji Publicznej Kopalni Soli „Wieliczka" Spółka Akcyjna

KSW S.A.   - Kopalnia Soli „Wieliczka" Spółka Akcyjna